Leyland

Organizacja pracy malarskiejOdpowiednio zorganizowane miejsce pracy wpływa na prawidłowe i sprawne wykonanie prac malarskich, dlatego przed ich przystąpieniem dokładnie zaplanuj swoją pracę:

1. Oblicz powierzchnię, jaką będziesz malować, i opierając się na podanej przez producenta wydajności farby, ustal, ile litrów farby będziesz potrzebować. Wydajności podane na opakowaniach liczone są dla jednej warstwy. Staraj się unikać sytuacji, gdy zabraknie farby w czasie malowania (zwłaszcza kolorowej!).

2. Przygotuj wszystkie potrzebne narzędzia i materiały. Przedmioty, których nie będziesz używać, usuń ze stanowiska pracy.       
              
3. Dokładnie zabezpiecz wszystkie elementy, takie jak meble, stolarka, grzejniki i podłogi, przykrywając je, np. folią malarską.

4. Przygotuj farby – dokładnie je wymieszaj i doprowadź do zalecanej płynności.

5. Przestrzegaj kolejności malowania (od góry w dół), aby uniknąć zabrudzenia lub zachlapania powierzchni już pomalowanych.

6. Pilnuj zalecanych odstępów czasowych między nakładaniem kolejnych warstw emulsji.

7. Pamiętaj o wentylacji pomieszczenia, co ułatwi schnięcie farby. 

Nasze marki